A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області

НУШ

 

 

Порадник для вчителя

Нова українська школа порадник для вчителя. Навчально-методичний посібник

Нова українська школа  – це ключова реформа Міністерства освіти і науки України. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті. Інший зміст освіти, нові  методики викладання та освітнє середовище – такі основні складові НУШ. Нова українська школа – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини. НУШ – це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. А для батьків вона – відкрита і націлена на співпрацю.

     Новий зміст освіти

     Головна ідея Нової української школи – компетентнісний підхід до навчання, який орієнтований не на процес, не на накопичення фактів, а на результат: навчання має сформувати у дітей здатність практично діяти, застосовувати отримані знання, вміння і навички в життєвих ситуаціях. У державному стандарті виділено  11 ключових компетентностей, які потрібно сформувати в учнів початкових класів.  

     Стрімкий технологічний прогрес є визначальною рисою сьогодення. Молоде покоління працюватиме в умовах такого ринку праці, з яким старші покоління вже абсолютно незнайомі. Підготовка дітей вимагає від учителів поєднання навичок, які традиційно вважалися рисами хорошого педагога, з новими, необхідними для того, щоб сприяти покращенню життя учнів у ХХІ столітті. Таким чином,  ми маємо сформувати в дітей ключові компетентності, які сьогодні визнані провідними освітніми системами світу як такі, що необхідні для сучасної людини в ХХІ столітті. І їх  покладено в основу змісту освіти в Новій українській школі.

     Концепція НУШ пропонує також впроваджувати інтегроване (поєднання предметів, тем)  та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

     Для дитини інтегроване навчання є цікавим, природним. Теми для навчання в рамках інтегрованого курсу обирають вчителі разом із дітьми. Вони повинні реагувати на те, що відбувається навколо них і залучати учнів до спостереження реального світу, дискутувати з ними про ті проблеми, з якими діти стикаються.

     Інтеграція в початковій школі організовується через діяльність, зокрема, через гру на ранньому етапі навчання, а далі через діяльнісне навчання.  А це передбачає, що здобувачі освіти разом роблять проєкти, частіше виходять на вулицю, пізнають навколишній світ, спостерігають, досліджують. 

     Сьогодні освітній процес має бути організованим так, щоб сприяти невпинному поступові кожної дитини, формуванню у них вміння навчатись упродовж життя, критично мислити, ставити і досягати цілі.

     Готовність до інновацій

     Нова українська школа не може відбутися без учителя, який володіє сучасними методиками викладання, вміє спілкуватися з сучасним поколінням дітей, постійно вдосконалюється, бо тільки так можна перейти від принципу трансляції знань до компетентнісного підходу.

     У ХХІ столітті учитель перестав бути єдиним джерелом знань, а отже – він повинен опанувати нову роль. З ретранслятора він має перетворитись на помічника, ментора дитини, який супроводжує її у процесі пізнання і досліджує світ разом із нею.

     Педагогіка партнерства

     Перехід початкової освіти на якісно новий рівень можливий лише за умови конструктивної взаємодії школи й родини на засадах партнерства. Розуміння пріоритетності родинного виховання ставить перед закладом освіти завдання, яке  реалізовується у спільній діяльності вчителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку здобувачів освіти.

     НУШ передбачає, що батьки разом з учителями мають спільну мету – щаслива і успішна дитина. Тому стосунки між цими трьома категоріями побудовані, насамперед, на співпраці, взаєморозумінні й бажанні разом іти до мети. 

     Нове освітнє середовище

     Щоб описане вище навчання стало можливим, учні мають перебувати в новому освітньому середовищі. Тому у НУШ змінюється середовище для навчання: класна кімната перетворюється на простір для творчої самореалізації дитини. У новій школі діти мають бути почутими. Треба допомогти учневі стати самим собою, щоб він міг приймати самостійні рішення, самостійно робити вибір і ставати творцем своєї долі. Навчання повинно приносити радість дитині.

     Нова українська школа виховує в дітях творчість та ініціативність Менше зубріння, більше практичних знань та вміння критично оцінювати інформацію. Головне зараз -   навчити учнів вчитися. Бо коли дитина займається тим, що їй подобається, вона знаходить для цього бажання, сили та енергію. І школа має стати тим середовищем, в якому можна все це втілити.

 

     Реформа освіти вимагає не лише зміни програми, але й головного рушія покращень в освіті – самого вчителя.

     Вчитель Нової української школи розуміє, приймає та допомагає іншим прийняти особливості кожної дитини. Не критикує, а підказує. Не заганяє у рамки, а допомагає розгледіти таланти. Новий учитель не залишається осторонь нових підходів і технологій, постійно самовдосконалюється.

Навчання через дослідження

Реалізація концепції НУШ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень