A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області

Інклюзивна освіта

     Що таке інклюзивна освіта?

     Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

     Інклюзивна освіта – це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

     В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей та створює спеціальні умови для дітей, які мають особливі освітні потреби.

     Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

     Під час організації інклюзивного навчання керуємося чинними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, інструктивно-методичними матеріалами та листами Міністерства освіти і науки України, які розміщені та постійно оновлюються на офіційному вебсайті МОН України (www.mon.gov.ua) у рубриці «Освіта дітей з особливими потребами».

     Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VIII «Про освіту»

    Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

     1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

     Стаття 20. Інклюзивне навчання

    1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

     Закон України від 16.01.2020р. № 463-ІX «Про повну загальну середню освіту»

     Стаття 26. Інклюзивне навчання

     1. Заклади загальної середньої освіти на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи у порядку, визначеному законодавством.
     4. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за потреби).

     Наказ МОН України від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

     Розділ ІV. Завдання Команди психолого – педагогічного  супроводу

     1. Команда супроводу виконує наступні завдання:

 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПР;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП

     Організація інклюзивного навчання

     У ліцеї функціонує один клас з інклюзивною формою навчання: 1-Б клас, в якому навчається один учень з ООП. Для ньогостворено освітнє середовище, яке відповідає потребам і можливостям. Навчання дитини з особливими освітніми потребами відбувається за індивідуальним  навчальним планом, яким передбачено проведення корекційно-розвиткових занять. Членами робочої групи для учня розроблено індивідуальну програму розвитку.

     Переваги інклюзивного навчання

     Переваги для дітей з особливими освітніми потребами:

 • Цілеспрямоване спілкування з однолітками.
 • У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.
 • Учні отримують можливість жити разом з батьками.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси здобувачів освіти.
 • Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

     Переваги для інших дітей:

Діти вчаться:

 • природно сприймати людські відмінності і толерантно ставитись до них;
 • поводитись нестандартно, налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;
 • співробітництву.

     Переваги для батьків:

 • Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.
 • Родини одержують підтримку з боку інших батьків.
 • Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.
 • Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

     Переваги для вчителів та інших фахівців:

 • Педагоги інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 • Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.

Положення

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з ООП

Команда психологічно-педагогічного супроводу дітей з ООП

Заняття із практичним психологом

Рівні надання підтримки дитині з ООП

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень